Bjælkespær - spær og montage

2. udgave af 15. februar 2012

Forudsætninger

Se forudsætninger under Præfabrikerede spær - elementer og montage her

 

Ydelsesfordeling

Se ydelsesfordeling under Præfabrikerede spær - elementer og montage her

 

Udfaldskrav: Bjælkespær (in situ)  

 Lempet 
toleranceklasseNormal 
toleranceklasseSkærpet 
toleranceklasseKontrolmetoder 
og –midler
D/EN 1995-1-1 C14 eller bedre C18 eller bedre spærtræ---
Retlinjethed for konstruktionstræMax l/300Max l/300-G3Snor eller retskinne
Langtids nedbøjning for egenlast≤ l/300 hvor det kan accepteres i relation til beklædning mv. < l/400-G2Snor og målestok


Bemærkninger

  • Der kan over tid vise sig sætninger i tagflader, der kan påvirke andre konstruktionselementer på tagoverfladen og fx nedhængte lofter mv.
  • Ved anvendelse af høvlet/rettet K18 eller bedre spærtræ er det muligt at opnå de forventede planhedskrav til efterfølgende arbejder.
  • Der henvises til Træspær 2, Træ 58 fra november 2009

 

Udfaldskrav: Montage af bjælkespær (in situ) 

Tagværker og spær med < 15 m spændviddeLempet 
toleranceklasseNormal 
toleranceklasseSkærpet 
toleranceklasseKontrolmetoder 
og –midler
Spring mellem spær-Max 3 mm/m-F7Retskinne
Vandret placering af bjælkespær-± 5 mm.-A1Stålbånd

Bemærkninger
  • Variationen i LT og NT for bjælkespær kan være af en sådan størrelse, at det ikke er muligt at overholde planhedskrav til enkelte tagdækningsmaterialer uden en væsentlig og omfattende opretningsindsats under det videre tagdækningsarbejdet, herunder fx lægtning. Denne opretning kan få indflydelse på sammenhængskræfterne mellem tagflade og spær pga. dimensionerne på fastgørelsesmidlerne
  • Ved anvendelse af høvlet/rettet C18 eller bedre spærtræ er det muligt at opnå de forventede planhedskrav mv. til efterfølgende arbejder
  • Planheden på den færdige tagflade følger bjælkespærenes nedbøjning over tid.

Se tidligere version af siden